Previous Next

Potvistanden bovenwater

In onze wereld, met sterke groei op vele vlakken gebeuren nog steeds verschrikkelijkheden waar we machteloos tegenoverstaan, welke blijkbaar nodig zijn om verder te ontwikkelen.

Herhalingen van wreedheden en verwoestingen van de mensheid. Stapsgewijs  ontwikkeld de mens zich sterk als samenwerkende energieën in verband met de  omgeving om zich heen. Een stap terugnemend met een meer bewustzijn, van de kwetsbare leefomgeving.

De potvis doorkruist de oceanen, in afstand en diepte.
Een reden voor Anne-Greet de potvis te gebruiken als nieuwsbulletin.

Potvis-tanden. Verboden spullen, want de grootste tandwalvis is een beschermde diersoort en de handel in zijn ivoren tanden is verboden. Ze schildert het grote beest zelf, met zijn voorwereldlijke vorm, zijn bek met de eindeloze rij tanden, als ware het een uiteen gerafelde lap stof met duidelijke zichtbare schering en inslagdraden. Ze schildert in krachtige kleuren, het zwartgrijs van zijn huid, het rood van zijn bloed, het crème wit van zijn prachtige ivoren tanden. Niets zo sierlijk als een vis in het water. Het glijden en draaien, niet gehinderd door obstakels, schildert Anne-Greet in iele lijnen en spetters, alsof het waterdruppels zijn en een ander moment zet ze de kleuren helder en krachtig neer.  Maar ze heeft niet alleen geschilderd, meerdere materialen dienden zich aan om gebruikt te worden….

Je voelt in haar werk de kou van de ijzige zee waarin het majestueuze dier zwemt, jaagt en sterft …