The Colorfield performance 2018

In het kader van het gegeven dat Leeuwarden in 2018 tot Culturele Hoofdstad van Europa is benoemd, heeft Dirk Hakze het initiatief genomen om een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance te ontwikkelen.

Het idee voor deze nieuwe editie van The Colorfield Performance CH 2018 is om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 400 kunstenaars. Anne-Greet List is aanwezig op 26 mei, om haar werk die dag daar neer te zetten. Het werk zal daar deze zomer blijven staan tot de veiling verkoop.

Dit sluitwonderwel aan bij het centrale thema “Mienskip” van Culturele Hoofdstad 2018. Dit kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 499 panelen opgesteld in de vorm van een driehoek met zijden van 144 meter.  Het getal 144 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. Deze driehoek is voor Dirk Hakze ook verbonden met de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, die aan de basis liggen van onze huidige democratie.

http://www.dirkhakze.com/home.html